Invigning

Invigning av Östergötlands nyaste betongfabrik
Lars Stjernkvist var på plats och klippte bandet
Läs om det på NT

Mats Wiklund hälsar alla välkomna och berättar om fabriken
Mats Wiklund hälsar alla välkomna och berättar om fabriken
Del av Maskinparken spänner musklerna
Del av maskinparken spänner musklerna

Lars Stjernkvist
Lars Stjernkvist klipper bandet

Nyinvigd betongfabrik i Norrköping
Nyinvigd betongfabrik på Klinga bergtäkt i Norrköping